top of page
Website 4.jpg

De springplank naar werk
 

Bij i-did krijgen deelnemers weer werkervaring en werkritme. Werknemersvaardigheden worden vergroot en persoonlijke talenten worden ontdekt. Samen zoeken we naar een geschikte vervolgstap zoals een studie of een (vaste) baan.

 

Op deze pagina lees alles over de trajecten bij ons, FAQ en recente stories van deelnemers die zijn uitgestroomd naar reguliere arbeidsplekken.

Wat doen wij?

 

De mensen die nooit of lang niet hebben gewerkt worden bij ons intensief begeleid en gecoacht. Door middel van werk zetten wij in op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden.

 

In de ateliers werken onze deelnemers zelfstandig mee om van gerecycled vilt prachtige tassen, interieur en accessoires te produceren.

 

Na een periode van een jaar met begeleiding en coaching zijn onze deelnemers klaar om uit te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ze gaan veelal aan de slag in de volgende richtingen:
 

 • Productie

 • Facilitair

 • Logistiek

 • Detailhandel

 • Administratie/HR

 • Zorg

Website 7.jpg

Goed om te weten

Wat zijn de instroomeisen?
 

 • Gemotiveerd zijn om te groeien en de stap naar werk te willen maken

 • Beheersing Nederlandse taal bij voorkeur op A2 niveau; bij een lager taalniveau moet er duidelijke motivatie zijn om meer Nederlands te leren

 • 24 tot 32 uur beschikbaar zijn en/of open staan voor urenopbouw, waarbij minder uur in het begin zeker bespreekbaar is

Hoe ziet een activeringstraject eruit?
 

Fase 1) In de eerste fase brengen we in kaart wat de situatie en hulpvraag is. Dan maken we een plan op maat met leerdoelen en acties. Ondertussen werkt diegene in het atelier gelijk al aan werkervaring, ritme en werknemersvaardigheden.


Fase 2) Hier wordt gericht op persoonlijke ontwikkeling en het oplossen van praktische belemmeringen. De coaches en productieleider helpen steeds belangrijke groeistappen inzichtelijk te maken.

 

Fase 3) Focus op de arbeidsmarkt en het samen kijken naar een haalbaar perspectief na i-did.

Hoelang duurt een activeringstraject?
 

Wij kennen in Den Haag Werkfit-trajecten met behoud van uitkering van 3-6 maanden. Bij de STIP-trajecten krijgt de kandidaat een arbeidsovereenkomst van 1 jaar (minimumloon). Vanuit het Werkfit-traject kan doorgestroomd worden naar de STIP baan.

Iemand die eerder arbeidsfit is kan altijd eerder doorstromen naar een andere betaalde baan. Op maat kunnen we nieuwe trajecten vormgeven die variëren in duur. 


Voor Utrecht gaan we tijdens een kennismakingsgesprek (en met de verwijzende partijen) in overleg of een betaalde baan of met behoud van uitkering passend is.

FAQ
 

Welke competenties kan een werknemer bij ons ontwikkelen? 

Het aanleren of versterken van:

 • Werkervaring

 • Werkritme en structuur

 • Urenopbouw

 • Sociale vaardigheden (en sociale contacten)

 • Werknemersvaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, initiatief nemen, omgaan met conflicten, plannen & organiseren, volhouden, empowerment, eigen regie (zelfsturing en ontwikkeling), etc

 • Verbeteren van de Nederlandse taal 

 • Kennis en inzicht over eigen patronen die de weg naar werk in de weg staan

 • Kennis en inzicht in je persoonlijke talenten die de weg naar werk juist openen

 • Kennis en inzicht over wat een passende vervolgstap is naar een (betaalde) baan

 • Loopbaan oriëntatie en praktische ondersteuning bij het sollicitatieproces

 • Naai- en andere praktische vaardigheden gericht op passende doorstroom naar werk

Met welke interesses haalt iemand voldoening uit werken binnen i-did?

Ons traject/baan is gericht op het weer mee willen doen in de maatschappij. Dus iedereen die gemotiveerd is om (weer) te wil werken, maar de stap naar een reguliere baan nog te groot vindt, zal bij i-did iets kunnen leren.

 

Wij hebben de afgelopen 12 jaar gemerkt dat mensen uit alle lagen van de bevolking bij i-did voldoening kunnen vinden: elke sekse en geaardheid, elke culturele achtergrond, (hoog)opgeleid, praktisch of niet opgeleid, hoog of laag Nederlands taalniveau, regulier of doelgroepenregister, etc.

Met welke onderwerpen houden we ons bezig binnen de organisatie?

Activering - Mensen toeleiden naar werk – Doelgroepen – Sociaal ondernemen – Sociale Impact – Inclusieve arbeidsmarkt – Praktijkleren met MBO verklaring – Circulair produceren – Textielberg verkleinen – R&D textiel recycling en ontwerp – Zelfsturende teams (Semco) – The Work (Byron Katie)

 

Hoe omschrijven wij onze bedrijfscultuur?

Als je bij i-did over de drempel stapt, voel je het meteen. Dit is een plek waar we werken vanuit vertrouwen en vrijheid. Een plek waar we doen, waar we fouten mogen maken en ze verbeteren. Een plek waar iedereen mens mag zijn, we aandacht hebben voor elkaar en voor de producten die we maken.

 

Vanuit de Semco filosofie werken we zelfsturend en behandelen we elkaar als volwassenen. De methode The Work van Byron Katie helpt ons om de verantwoordelijkheid over onze gedachten en emoties te nemen en de communicatie naar elkaar zuiver te houden.

Welke persoonlijke kenmerken zoeken wij in een toekomstig werknemer?

Ieder mens is uniek en waardevol en ieder mens heeft talenten. Je mag jezelf zijn bij i-did en je persoonlijke kenmerken komen dan vanzelf naar boven. Wij vragen geen specifieke kenmerken of ervaring. Alle werknemersvaardigheden mogen geleerd worden bij i-did. 

Enige motivatie om weer mee te doen in de maatschappij d.m.v. werk is wel van belang. Iemand mag het spannend vinden om de eerste stap te zetten. Daar helpen wij bij. 

 

Welke lichamelijke klachten staan er in de weg om bij ons te kunnen werken?

Sterke stofallergie en slecht kunnen zien. Grote aanpassingen in het pand of in het productieproces bij meervoudige lichamelijke beperkingen zijn minder goed mogelijk.

Welke mentale klachten staan er in de weg om bij ons te starten?

Meervoudige psychische problemen, waarbij voor iedereen onveilige situaties kunnen ontstaan. Dakloos zijn is een bespreekgeval.

 

In welke faciliterings- en begeleidingsbehoeften kan worden voorzien door i-did?

 • Coaching en begeleiding gericht op persoonlijke groei en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

 • Loopbaanbegeleiding en praktische hulp bij het zoeken en behouden van een nieuwe baan.

Heb je nog vragen of wil je een client plaatsen?

Neem gerust contact met ons op!
Tina.jpeg

Tina Kunnen

Coach

Anna-idid-web-DSC_1281a_edited_edited.jpg

Anna Schilizzi

Coach

Een greep uit de organisaties die in onze missie geloven

i-did_logo_vertical.png
bottom of page